Generator

Намалена бучава

Со растот на резервните, постојаните и моменталните енергетски инсталации во густо населените области, дизајн инженерите го фокусираат своето внимание на разбивање на тоа како генераторот ја произведува и пренесува бучавата. Високата цена за надградба на еден сајт за намалување на бучавата прави императив да се проценат перформансите на бучавата. Со примена на принципите добиени од…

Details